Forrásinformációk

1) Zeneakadémia évkönyve (kb. 270 név)
A budapesti Zeneakadémiának a XX. század első éveiből két anyakönyvnek az adatait tartalmazza az adatbázis. Az anyakönyvekből megtudható a tanulók születési adatai, lakcíme, s természetesen a Zeneakadémián folytatott tanulmányaik eredményei is.


2) Nyíregyháza, Holocaust emlékfal (kb. 1700 név)
A nyíregyházi izraelita temetőben található Holocaust emlékfal adatait tartalmazza az adatbázis. A nyíregyházi áldozatokon kívül a környékbeli kisebb településekről elhurcoltaknak a nevei is szerepelnek a falon, s az adatbázisban is. Többször megtörtént, hogy hasonló emlékfalra felkerült néhány túlélő neve is, ez ebben az esetben sem kizárt. Ezt mi eldönteni nem tudjuk, az adatbázis hűen követi az emlékfalon megtalálható listát.


3) IMIT Évkönyv, 1931, szerkesztette Dr. Szemere Samu (kb. 320 név)
Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 336 oldal. Írások, vélemények írói, benne szereplők nevei, valamint elnökségi és egyszerű tagok listája, bizottságok tagjai. A taglistákon mindenütt szerepel a tagok lakhelye is. Az adatbázisban ezek a személyek szerepelnek.


4) A Heves megyei zsidóság története a XVIII. századtól a Holocaustig, írta Orbánné Szegő Ágnes, 2001, 260 oldal (kb. 700 név)
A könyvben szereplőkről részletes információ áll rendelkezésre, több családnak több generációját is bemutatja a könyv. Az adatbázis ezeket a rokonsági információkat, valamint minden egyéb fellelhető információt tartalmaz.


5) Szegedi temető temető-könyve (kb. 5650 név)
A szegedi izraelita temető temető-könyvének adatait tartalmazza az adatbázis. A könyvből kiderül, kit hova temettek, dátumok azonban nincsenek benne. Az adatbázisban szereplő forrás-idő, az 1900-as év, XIX-XX. századot jelent valójában.


6) MIEFHOE értesítője, 1930. február (kb. 40 név)
A Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesületének kiadványa, első évfolyam, első szám, 20 oldal. Az adatbázis tartalmazza a cikkírók adatait, mindazoknak a nevét, akik a cikkekben, hírekben szerepelnek.


7) Pályázat, 1902. október (kb. 10 név)
A Magyar Izraelita Hitközségek és Hivatalnokok Közlönye, XI. évfolyam, 41. szám, 8 oldal. Az adatbázis tartalmazza a cikkírók adatait, mindazoknak a nevét, akik a cikkekben, hírekben szerepelnek.


8) Izraelita Tanügyi Értesítő, 1891-1893 (kb. 460 név)
Havi folyóirat. Rendszeresen felsorolják az egyesület tagjait (név és lakhely), támogatóit, a folyóirat munkatársait. Többször szerepelnek benne személyes hírek is: esküvői értesítők, nekrológok, stb. Ezeket az adatokat tartalmazza az adatbázis.


9) A Budapesti Rabbiképző-Intézet Értesítője, 1893-94 (kb. 200 név)
Felsorolja az Intézet támogatóit, tanárait és tanulóit. A támogatók mellett szerepel lakhelyük megnevezése is, a diákoknál a lakhely mellett szerepel az is, melyik évfolyamban tanult abban az évben.

Általános infó az adatbázisban szereplő nevekről

Hogyan keressünk az adatbázisban?

Keresés!